Stránkové dni farnosti

Pondelok:  15:00 – 17:00 Streda:       15:00 – 17:00 Piatok:          9:00 – 11:00 Mimo úradných hodín nás nájdete v kostole po sv....
Púť do Zákamenného

Púť do Zákamenného

55. Výročie od smrti biskupa Jána Vojtaššáka Milí bratia a sestry!          Dňa 4.8.2020 si pripomíname 55.výročie odchodu BS biskupa Jána Vojtaššáka do večnosti. Dňa 8.8.2020 o 10.30 v Zákamennom poďakujeme za dar jeho života a požehnanej biskupskej služby....
Biskup Ján Vojtaššák

Biskup Ján Vojtaššák

Kalendár biskupa Jána Vojtaššáka Rok 2021 je pre našu spišskú diecézu veľmi významný. Pripomíname si dôležité jubileá, ktoré sa týkajú života a mučeníctva BS biskupa Jána Vojtaššáka: Vo februári si pripomíname 100.výročie jeho biskupskej vysviacky a prevzatie úradu...