Stránkové dni farnosti

Pondelok:  15:00 – 17:00 Streda:       15:00 – 17:00 Piatok:          9:00 – 11:00 Mimo úradných hodín nás nájdete v kostole po sv....
Púť do Zákamenného

Púť do Zákamenného

55. Výročie od smrti biskupa Jána Vojtaššáka Milí bratia a sestry!          Dňa 4.8.2020 si pripomíname 55.výročie odchodu BS biskupa Jána Vojtaššáka do večnosti. Dňa 8.8.2020 o 10.30 v Zákamennom poďakujeme za dar jeho života a požehnanej biskupskej služby....
Letný TrojBoj

Letný TrojBoj

LETNÝ TOROJBOJ V dňoch 31.7. – 2.8.2020 pozývame miništrantov na všetky 3 dni a na víkend i mládež, zvlášť birmovancov aj animátorov. Informovaný súhlas...
Zasvätenie panien

Zasvätenie panien

V sobotu 18. júla 2020 sa v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule slávila historická udalosť. Prvýkrát sa slávilo zasvätenie panien. Hlavným celebrantom slávnosti bol spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Koncelebrovali pomocný biskup Spišskej diecézy Mons....