Stránkové dni farnosti

Pondelok:  15:00 – 17:00 Streda:       15:00 – 17:00 Piatok:          9:00 – 11:00 Mimo úradných hodín nás nájdete v kostole po sv....
Púť do Zákamenného

Púť do Zákamenného

55. Výročie od smrti biskupa Jána Vojtaššáka Milí bratia a sestry!          Dňa 4.8.2020 si pripomíname 55.výročie odchodu BS biskupa Jána Vojtaššáka do večnosti. Dňa 8.8.2020 o 10.30 v Zákamennom poďakujeme za dar jeho života a požehnanej biskupskej služby....
Obrazy kostolov farnosti Tvrdošín

Obrazy kostolov farnosti Tvrdošín

Obrazy kostolov farnosti Tvrdošín Päť kostolov, päť stavieb, každá v jednej časti farnosti mesta.  Ľudia majú radi svoje kostoly a kaplnky, miesta meditácií, svoje útočiská . Stavby nie ako ťarchu hmoty, ale ako chrámy, ako ochranu ľudských  prosieb, túžob aj bolestí....
Biskup Ján Vojtaššák

Biskup Ján Vojtaššák

Kalendár biskupa Jána Vojtaššáka Rok 2021 je pre našu spišskú diecézu veľmi významný. Pripomíname si dôležité jubileá, ktoré sa týkajú života a mučeníctva BS biskupa Jána Vojtaššáka: Vo februári si pripomíname 100.výročie jeho biskupskej vysviacky a prevzatie úradu...
Zasvätenie panien

Zasvätenie panien

V sobotu 18. júla 2020 sa v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule slávila historická udalosť. Prvýkrát sa slávilo zasvätenie panien. Hlavným celebrantom slávnosti bol spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Koncelebrovali pomocný biskup Spišskej diecézy Mons....