Modlitbová reťaz

Modlitbová reťaz

Modlitbová reťaz  „A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Mt 18, 19-20)             V mesiaci Jún...
Súkromná modlitba

Súkromná modlitba

Súkromná modliba Možnosť súkromnej modlitby v Kostole Najsvätejšej Trojice v Tvrdošíne.  Pre zabezpečenie dodržiavania odporúčaní prosíme dobrovoľníkov o službu v čase otvorenia kostola. Zapísať na službu sa môžete tu: ...
Vysielacia svätá omša

Vysielacia svätá omša

V sobotu 14.12. 2019 sme v našom farskom kostole Najsvätejšej Trojice privítali 385 koledníkov DOBREJ NOVINY z Oravy a Liptova. Na svätej omši dostali požehnanie od generálneho vikára Antona Tyrola, ktoré ich bude sprevádzať počas koledovanie v ich farnostiach, aby...