Blahoslavená Zdenka

Blahoslavená Zdenka

Na plný plyn Na plný plyn Nezáleží či prídeš do cieľa prvý, je dôležité, aby si šiel na plný plyn. Týmito slovami povzbudil v Krivej prítomných pútnikov a ctiteľov blahoslavenej sestry Zdenky slávnostný kazateľ duchovný otec Marián Kuffa.  Na slávnostnej svätej omši...

Stránkové dni farnosti

Pondelok:  15:00 – 17:00 Streda:       15:00 – 17:00 Piatok:          9:00 – 11:00 Mimo úradných hodín nás nájdete v kostole po sv....
Súkromná modlitba

Súkromná modlitba

Súkromná modliba Možnosť súkromnej modlitby v Kostole Najsvätejšej Trojice v Tvrdošíne.  Pre zabezpečenie dodržiavania odporúčaní prosíme dobrovoľníkov o službu v čase otvorenia kostola. Zapísať na službu sa môžete tu: ...

Duchovná adopcia

Duchovná adopcia počatého dieťaťa Milí veriaci,  od 25.3.2020 – na sviatok Zvestovania Pána – sa chceme zapojiť do duchovnej adopcie počatého dieťaťa.  Je to modlitba za počaté ohrozené dieťa.  Celý text duchovnej adopcie si môžete pozrieť tu Ďalšie...