Informácie v čase zákazu

Informácie v čase zákazu

Informácie v čase zákazu Informácie pre farnosť Tvrdošín platné pre obdobie od 10.03. do 23.03.2020 v čase zákazu verejného slávenia bohoslužieb:   kostoly vo farnosti Tvrdošín od 14.03.2020 budú vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu zatvorené úmysly svätých omší ako sú...
Modlitbová reťaz

Modlitbová reťaz

Modlitbová reťaz  „A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Mt 18, 19-20)             V tieto dni,...
EUCHARISTICKÉ POŽEHNANIE

EUCHARISTICKÉ POŽEHNANIE

EUCHARISTICKÉ POŽEHNANIE „Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie.“ (Ž 3,9)             Každý deň kňaz bude adorovať pred Najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou v čase od 11.15 h. do 12.00 h., kedy za zvuku zvonov, ktoré nás zvolávajú na modlitbu...
Vysielacia svätá omša

Vysielacia svätá omša

V sobotu 14.12. 2019 sme v našom farskom kostole Najsvätejšej Trojice privítali 385 koledníkov DOBREJ NOVINY z Oravy a Liptova. Na svätej omši dostali požehnanie od generálneho vikára Antona Tyrola, ktoré ich bude sprevádzať počas koledovanie v ich farnostiach, aby...