Duchovná adopcia počatého dieťaťa

Milí veriaci, 

od 25.3.2020 – na sviatok Zvestovania Pána – sa chceme zapojiť do duchovnej adopcie počatého dieťaťa. 

Je to modlitba za počaté ohrozené dieťa. 

Celý text duchovnej adopcie si môžete pozrieť tu

Ďalšie informácie k duchovnej adopcii – tu

Ak sa chceš zapojiť do duchovnej adopcie, prečítaj si nasledujúci text a môžeš vykonať osobný sľub a zapísať svoje meno do formulára a odoslať. 

Pre odoslanie ďalšieho člena rodiny je potrebné stránku opätovne načítať, aby sa zobrazilo pole odoslať. 

Zoznam ľudí prednesie Nebeskému Otcovi duchovný otec farnosti pri osobitnom obrade najbližšiu nedeľu pri svätej omši. 

Text súkromného sľubu:

Oslavujem Ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si skryl tieto veci pred múdrymi a obozretnými a zjavil si ich maličkým. Tak sa Ti zapáčilo.“
Najsvätejšia Panna, Bohorodička Mária, všetci anjeli a svätí. Vedený(á) túžbou pomôcť brániť nenarodených, ja (M. M.), vyhlasujem a sľubujem, že od dňa (...) beriem do Duchovnej adopcie jedno dieťa, ktorého meno pozná len Boh, a počas deviatich mesiacov, každý deň sa budem modliť za záchranu jeho života a za jeho spravodlivý a dobrý život po narodení, a to:
– jedno tajomstvo posvätného ruženca,
– modlitbu, ktorú sa teraz pomodlím
– (prípadne) dobrovoľné predsavzatie(a)…
 

Každodenná modlitba adoptívneho rodiča:
Pane Ježišu, pod ochranou Tvojej Matky Márie, ktorá Ťa porodila s láskou a sv. Jozefa, muža dôvery, ktorý sa staral o Teba po narodení, prosím Ťa za mnou duchovne adoptované nenarodené dieťa, ktoré sa nachádza v nebezpečenstve smrti. Prosím, daj jeho rodičom lásku a odvahu, aby svoje dieťa nechali žiť život, ktorý si mu určil Ty sám. Amen.