Program pre duchovnú obnovu pre manželov ktorá sa uskutočni v dňoch od 15.11 do 16.11 2019 .