V sobotu 14.12. 2019 sme v našom farskom kostole Najsvätejšej Trojice privítali 385 koledníkov DOBREJ NOVINY z Oravy a Liptova. Na svätej omši dostali požehnanie od generálneho vikára Antona Tyrola, ktoré ich bude sprevádzať počas koledovanie v ich farnostiach, aby boli požehnaní(m) všade, kde vkročia. Po svätej omši na nich čakal pestrý program v cirkevnej škole Štefana Šmálika.