EUCHARISTICKÉ POŽEHNANIE

„Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie.“ (Ž 3,9)

            Každý deň kňaz bude adorovať pred Najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou v čase od 11.15 h. do 12.00 h., kedy za zvuku zvonov, ktoré nás zvolávajú na modlitbu Anjel Pána, bude žehnať Eucharistickým Kristom celú farnosť. V duchu sa všetci spojme, prijmime toto požehnanie a sami žehnajme iným.