Modlitbová reťaz 

„A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Mt 18, 19-20)

            V mesiaci Jún by sme sa chceli ako celá farnosť zjednotiť v modlitbe ruženca. Budeme sa modliť za nové duchovné povolania taktiež za  nového biskupa ale aj novo kňazov,  diakonov či seminaristov. Nájdime si preto čas a zjednotme sa v modlitbovej reťazi na ktorú sa možte zapísat vo formulári nižšie. 

Formulár nájdete tu.