Modlitbová reťaz 

„A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Mt 18, 19-20)

            V tieto dni, začínajúc stredou 18.03.2020, sa chceme ako jedna veľká farská rodina zomknúť v jednu živú modlitbovú reťaz a prosiť Nášho Trojjediného Boha: Otca i Syna i Ducha Svätého, i na príhovor Panny Márie, o pomoc a ochranu pre celý svet a o to, aby bola silnejšia naša viera, nádej a láska. Chceme to urobiť modlitbou posvätného ruženca (5 tajomstiev) prihlásením sa do pripraveného formulára na stanovený deň a čas, pričom sa môžete modliť v rodine všetci, ktorí ste v daný čas prítomní.

Žehná Vás duchovný otec František.

Formulár nájdete tu.