Informácie v čase zákazu

Informácie pre farnosť Tvrdošín platné pre obdobie od 10.03. do 23.03.2020 v čase zákazu verejného slávenia bohoslužieb:

 

  • kostoly vo farnosti Tvrdošín od 14.03.2020 budú vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu zatvorené
  • úmysly svätých omší ako sú zapísané, budú v tom istom termíne odslúžené kňazmi súkromne
  • úradné hodiny zrušené; v úradných a pastoračných záležitostiach nás kontaktujte na tel. č.: 0911 950 521 alebo mailom: tvrdosin@gmail.com
  • krstné a sobášne náuky nebudú; krstné obrady len za účasti rodičov a krstných rodičov
  • pohreby po konzultácii s kňazom a za účasti najbližšej rodiny
  • sviatosť zmierenia len v naliehavej situácii na osobné požiadanie
  • pomazanie chorých a zomierajúcich na tel. č.:

   0911 950 521

 

Všetky ostatné pastoračné aktivity do 23.03. nebudú!