Dňa 18. júna 2020 o 15:00 hod. v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule, prijali piati kandidáti vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou otca biskupa Mons. Andreja Imricha, posvätný rád diakonátu. Novými diakonmi Spišskej diecézy sú: Lukáš Briš – Oravská Lesná, Ing. Marek Gavalier – Poprad – Spišská Sobota, Jozef Kudlačák – Tvrdošín, Stanislav Lopatovský – Lacková, Ján Zavacký – Levoča.

Jedným z vysvätených diakonov je aj náš rodák Jozef Kudlačák. Diakon môže: pomáhať biskupovi a kňazovi pri liturgických slávnostiach, dávať sväté prijímanie, prinášať viatikum zomierajúcim, udeľovať požehnanie Oltárnou  sviatosťou, môže krstiť, sobášiť, pochovávať a kázať Božie slovo.

Sprevádzajme nášho diakona Jozefa, svojimi modlitbami a obetami aby vykonával svoju službu dôstojne a na úžitok našej farnosti i celej Spišskej diecézy.