Kalendár biskupa Jána Vojtaššáka

Rok 2021 je pre našu spišskú diecézu veľmi významný. Pripomíname si dôležité jubileá, ktoré sa týkajú života a mučeníctva BS biskupa Jána Vojtaššáka:
Vo februári si pripomíname 100.výročie jeho biskupskej vysviacky a prevzatie úradu spišského diecézneho biskupa.

Z tejto príležitosti sme pripravili stolový kalendár na rok 2021 s fotkami BS biskupa Jána Vojtaššáka spolu s významnými dátumami, ktoré sa týkajú jeho života a Kauzy blahorečenia. Náhľad na kalendár nájdete v prílohe.

Ak máte záujem o tento kalendár, ktorý môžete využiť aj ako vhodný vianočný darček, nahláste sa v sakristii v Tvrdošíne alebo v Štefanove do 30.novembra 2020.
Cena bude závisieť od počtu vytlačených kusov (max. 4 eurá)

Ukážka z kalendára.