Putovanie za bl. Zdenkou 

V dňoch od 30.7 do 2.8.2020 Vás srdečne pozývame na putovanie do farnosti Krivá za blahoslavenou Zdenkou Schelingovou.