55. Výročie od smrti

biskupa Jána Vojtaššáka

Milí bratia a sestry!

         Dňa 4.8.2020 si pripomíname 55.výročie odchodu BS biskupa Jána Vojtaššáka do večnosti. Dňa 8.8.2020 o 10.30 v Zákamennom poďakujeme za dar jeho života a požehnanej biskupskej služby. Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup spolu s spišským pomocným biskupom Mons. Jánom Kubošom. V homílií sa prítomným prihovorí Mons. Roman Czudek, rektor Pápežského ústavu Nepomucenum v Ríme. Rádio Lumen a TV Luxzabezpečia prenos slávnosti v priamom prenose. Prosíme všetkých, ktorí sa tejto púte zúčastnia o rešpektovanie a dodržiavanie opatrení a hygienických odporúčaní. Tí, ktorým to zdravotné a iné problémy nedovolia, by sa zúčastnili púte do Zákamenného prosíme, aby sa spolu s nami spojili prostredníctvom vysielania Rádia Lumen a TV Lux.