Pondelok:  15:00 – 17:00

Streda:       15:00 – 17:00

Piatok:          9:00 – 11:00

Mimo úradných hodín nás nájdete v kostole po sv. omši