Stránkové dni farnosti

Pondelok:  15:00 – 17:00 Streda:       15:00 – 17:00 Piatok:          9:00 – 11:00 Mimo úradných hodín nás nájdete v kostole po sv....
Púť do Zákamenného

Púť do Zákamenného

55. Výročie od smrti biskupa Jána Vojtaššáka Milí bratia a sestry!          Dňa 4.8.2020 si pripomíname 55.výročie odchodu BS biskupa Jána Vojtaššáka do večnosti. Dňa 8.8.2020 o 10.30 v Zákamennom poďakujeme za dar jeho života a požehnanej biskupskej služby....
Biskup Ján Vojtaššák

Biskup Ján Vojtaššák

Kalendár biskupa Jána Vojtaššáka Rok 2021 je pre našu spišskú diecézu veľmi významný. Pripomíname si dôležité jubileá, ktoré sa týkajú života a mučeníctva BS biskupa Jána Vojtaššáka: Vo februári si pripomíname 100.výročie jeho biskupskej vysviacky a prevzatie úradu...
Diakonská vysviacka

Diakonská vysviacka

Dňa 18. júna 2020 o 15:00 hod. v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule, prijali piati kandidáti vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou otca biskupa Mons. Andreja Imricha, posvätný rád diakonátu. Novými diakonmi Spišskej diecézy sú: Lukáš Briš – Oravská...
Nový pomocný biskup

Nový pomocný biskup

Informácie v čase zákazu Informácie pre farnosť Tvrdošín platné pre obdobie od 10.03. do 23.03.2020 v čase zákazu verejného slávenia bohoslužieb:   kostoly vo farnosti Tvrdošín od 14.03.2020 budú vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu zatvorené úmysly svätých omší ako sú...
Modlitbová reťaz

Modlitbová reťaz

Modlitbová reťaz  „A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Mt 18, 19-20)             V mesiaci Jún...
Súkromná modlitba

Súkromná modlitba

Súkromná modliba Možnosť súkromnej modlitby v Kostole Najsvätejšej Trojice v Tvrdošíne.  Pre zabezpečenie dodržiavania odporúčaní prosíme dobrovoľníkov o službu v čase otvorenia kostola. Zapísať na službu sa môžete tu: ...