Farnosť Tvrdošín

Farnosť Tvrdošín patrí do Trstenského dekanátu v Spišskej diecéze.

Sviatosť birmovania

Všetky potrebné informácie k sviatosti birmovania nájdete tu.

Deň starých rodičov a seniorov

Posolstvo pápeža Františka seniorom.

Stránkové dni

Pondelok 15:00 – 17:00

Streda 15:00 – 17:00

Piatok 9:00 – 11:00

Podpora 

Našu farnosť môžete podporiť aj cez bankový prevod na číslo účtu farnosti

SK54 0900 0000 0000 5417 9157

Škola viery

Prinášame Vám povzbudenie z diecéznej školy viery…

Za pravdu a objektivitu

V  ostatných týždňoch niektoré slovenské denníky priniesli články o Božom sluhovi biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Na jednej strane nás teší záujem o osobu biskupa Vojtaššáka, ale na druhej strane sme sklamaní zo spôsobu, ako sa jeho osoba prezentuje. Autori týchto článkov sa snažia presvedčiť čitateľov o „svojej“ pravde a o bezdôvodnosti pokračovať v procese blahorečenia biskupa Jána Vojtaššáka.