ThLic. František Reguly – farár
1991 – kňazská vysviacka
1991 – 1993 kaplán v Levoči
1993 – 1997 farár v Habovke
1997 – 1999 prefekt Kňazského seminára v Spišskej Kapitule
1999 – licenciát z morálnej teológie – KUL v Lubline
1999 – 2015 vicerektor Kňazského seminára v Spišskej Kapitule
2015 – farár v Tvrdošíne

Ing. Mgr. Matúš Oravec – kaplán
16.6.2012 – kňazská vysviacka
16.6.2012 – kaplán v Ludrovej
 6.7.2016 – kaplán v Tvrdošíne

Mgr. Martin Zummer – kaplán
15.6.2013 – kňazská vysviacka
15.6.2013 – kaplán v Levoči
6.7.2016 kaplán v Tvrdošíne