ThLic. František Reguly – farár
1991 – kňazská vysviacka
1991 – 1993 kaplán v Levoči
1993 – 1997 farár v Habovke
1997 – 1999 prefekt Kňazského seminára v Spišskej Kapitule
1999 – licenciát z morálnej teológie – KUL v Lubline
1999 – 2015 vicerektor Kňazského seminára v Spišskej Kapitule
2015 – farár v Tvrdošíne

Mgr. Jozef Dobrovič – kaplán
2010 – kňazská vysviacka
2010 – 2012 kaplán v Poprade
2012 – 2014 kaplán v Oravskej Lesnej
2014 – 2017 kaplán vo Vysokých Tatrách
2017 –  2019 kaplán v Okoličnom
2019-  kaplán v Tvrdošíne

Mgr. Ing. František Perignát – kaplán
2016 – kňazská vysviacka
2016 – 2020 kaplán v Ludrovej
2020 – kaplán v Tvrdošíne