Kňazi pochádzajúci od nás:

Karol Pindiak:    narodený: 9.3.1950 v Štefanove nad Oravou

                               vysvätený: 8.6.1975 v Bratislave

                               pôsobí: v súčasnosti pôsobiaci v Rožňavskej diecéze vo farnosti Abovce

Miloš Gazdík:    narodený: 8.1.1963

                              vysvätený: 18.6.1994 v Rožňave;

                              pôsobí: v súčasnosti pôsobí v Rožňavskej diecéze vo farnosti Čierny Balog

Jozef Trstenský:   narodený: 16.1.1967 v Trstenej

                                 vysvätený: 18.6.1994 v Spišskej Kapitule

                                 pôsobí: v súčasnosti pôsobí v Spišskej diecéze vo farnosti Černová a zároveň prednáša

                                 na KU v Ružomberku

Martin Jurči:      narodený: 13.2.1970 v Trstenej

                               vysvätený: 21.6.1997 v Tvrdošíne

                               pôsobí: v súčasnosti pôsobí ako kaplán vo farnosti Štrba

František Trstenský:      narodený: 13.3.1973 v Trstenej

                                             vysvätený: 21.6.1997 v Tvrdošíne

                                             pôsobí: v súčasnosti pôsobí v Spišskej diecéze na KU v Ružomberku a je prednášateľ na TI TFKU v Spišskom Podhradí

Milan Ferenčík:    narodený: 8.5.1973 v Trstenej

                                  vysvätený: 18.6.2000 v Spišskej Kapitule

                                  pôsobí: v súčasnosti pôsobí v Spišskej diecéze ako správca farnosti Veľký Slavkov

Miroslav Lettrich:    narodený: 7.12.1977 v Dolnom Kubíne

                                      vysvätený: 15.6.2002 v Spišskej Kapitule

                                      pôsobí: v súčasnosti pôsobí v Spišskej diecéze ako správca farnosti Ždiar

Martin Bakoš:   narodený: 6.11.1977 v Trstenej

                              vysvätený: 15.6.2002 v Spišskej Kapitule

                              pôsobí: v súčasnosti pôsobí v Spišskej diecéze ako správca farnosti Vikartovce

Marek Tomaga:   narodený: 26.5.1978 v Trstenej

                                 vysvätený: 20.6.2009 v Spišskej Kapitule

                                 pôsobí: v súčasnosti pôsobí v Spišskej diecéze ako sudca na Diecéznom cirkevnom súde v Spiškej Kapitule a kaplán vo farnosti Dolný Kubín

Martin Taraj:     narodený:          24.1.1986 v Trstenej

                              vysvätený:         18.6.2011 v Spišskej Kapitule

                              pôsobí: – v súčasnosti pôsobí v Spišskej diecéze ako výpomocný duchovný v Spišskej Kapitule

Patrik Taraj:      narodený: 28.5.1987 v Trstenej

                              vysvätený: 16.6.2012 v Spišskej Kapitule

                              pôsobí: v súčasnosti je na postgraduálnom štúdiu v Ríme

Andrej Adamčák:    narodený: 25.11.1981 v Trstenej

                                     vysvätený: 14.6.2014 v Spišskej Kapitule

                                     pôsobí: v súčasnosti pôsobí v Spišskej diecéze ako kaplán vo farnosti Rabča

Pavol Gajdošík:     narodený: 7.7.1978 v Trstenej

                                  vysvätený: 13.6.2015 v Spišskej Kapitule

                                  pôsobí: – v súčasnosti pôsobí v Spišskej diecéze ako kaplán vo farnosti Kluknava