Katolícky kňazi – farári pôsobiaci vo farnosti Tvrdošín do roku 1900

1559 – 1559           farár Šimon                                                                                                                     1718 – 1723           Stanislav Vilčák

1560 – 1560           farár Michal                                                                                                                    1723 – 1728           Martin Krištofi – z Orávky

1657 – 1657           farár Ján Kvasnivski – v Tvrdošíne a Trstenej                                                          1729 – 1738           Ondrej Utoš – zo Zábiedova

1660 – 1670           Sebestian Laura Czowitz – začal písať matriku                                                       1738 – 1755           ThDr. Adam Vilček  

1672 – 1673           Ladislav Láni – paulínsky rehoľník                                                                             1755 – 1796           Pavol Bernolák – zo Slanice

1673 – 1679           Šebestian Laureanovič                                                                                               1796 – 1814           František Keczer

1679 – 1680           Stanislav Podsklanský                                                                                                1814 – 1816           Michal Karpinský

1680 – 1682           Ján Strižansky                                                                                                               1817 – 1833           Tomáš Andreansky 

1684 – 1685           Vojtech Joachimi                                                                                                          1833 – 1840           Jozef Fejerpataky        

1686 – 1697           Mikuláš Lužinsky                                                                                                         1840 – 1886           Michal Kristovčák

1697 – 1698           Peter Ludányi                                                                                                               1886 – 1900           Peter Viecha – spišský sídelný kanonik

1698 – 1718           Ján Samko                                                                                                                             

Katolícky kňazi – farári pôsobiaci vo farnosti Tvrdošín od roku 1900

1900 – 1931         Jozef Zoštiak –         narodil sa 18.2.1869 v Dlhej nad Oravou a zomrel 17.4.1931 v Tvrdošíne, kde je aj pochovaný. Od 25.3.1906 do 8.9.1908 bol pri ňom kaplánom Ján Vojtaššák, neskorší spišský sídelný biskup.

1931 – 1932           Ján Slodička           – predtým tu pôsobil ako kaplán v r. 1930 – 1931

1932 – 1946           Karol Kavčiarik       – neskôr spišský sídelný kanonik zomrel v Tvrdošíne, kde je aj pochovaný.

1946 – 1947           Kornel Brtko           – z Likavky, narodený v r. 1915, zomrel v r.2003 v rodnej Likavke, kde je aj pochovaný.

1947 – 1951           Jozef Mikuška        – z Chlebníc, zomrel v Tvrdošíne, kde je aj pochovaný.

1951 – 1958           ThDr. Štefan Figura               – z Čimhovej, zomrel v Čimhovej, kde je aj pochovaný.

1958 – 1961           Andrej Dominik Novotný      – z rehole minoritov.

1961 – 1965           Štefan Luscoň         – zo Sihelného, v rodisku je aj pochovaný.

1965 – 1971           ThDr. Jozef Kulla   – z Trstenej, pochovaný je vo svojom rodisku v Trstenej.

1971 – 1983           Štefan Šmálik       – kňaz, historik, prekladateľ, spisovateľ. V Tvrdošíne pôsobil najprv ako kaplán (od 19.2.1934 –17.7.1937),neskôr ako správca farnosti (1971– 1983). Zomrel v  Oravskom Bielom Potoku                                                                                     21.12.1991 a pochovaný bol 24.12.1991 v Tvrdošíne.

1983 – 1987       Prof. ThDr. František Tondra – narodil sa 4.6.1936 v Spišských Vlachoch.Od roku 1989 do roku 2011 bol spišským diecéznym biskupom. Zomrel 3.5.2012 a pochovaný je na cintoríne v Spišskej Kapitule.

1987 – 1991           Július Chalupa        – narodil sa 8.1. 1950 v Chlebniciach. Zomrel 24.6.1991 v Tvrdošíne. Pochovaný je v rodných Chlebniciach.

1991 – 1995           Mgr. Marián Pánik – narodil sa 14.7.1953 v Trstenej. V súčasnosti je farárom v Babíne a dekanom Zákamenského dekanátu. Zároveň pracuje ako advokát v Cirkevnom súde spišského biskupstva.

1995 – 2002           Ľudovít Frič            – narodil sa 22.3.1957 v Liptovskom Mikuláši, pochádza    z Partizánskej Ľupče. Zomrel 7.7.2012 a pochovaný je na cintoríne v rodnej Partizánskej Ľupči.

2002 – 2015           ThDr. ICLic. Ján Marhefka PhD.  – narodil sa 26.12.1967 v Kežmarku, pochádza z Reľova. V súčasnosti je farárom v  Ludrovej. Zároveň pracuje ako sudca v Cirkevnom súde spišského biskupstva.

2015 –     ThLic. František Reguly         – narodil sa 6.10.1968 v Trstenej, pochádza z Nižnej.

 

Katolícky kňazi – kapláni pôsobiaci vo farnosti Tvrdošín od roku 1900

 

 

 

 1900 – 1900           Roman Grigely                                                                                                                        1987 – 1989           Anton Tyrol

 

 

 

1900 – 1906           Štefan Dudaško                                                                                                                      1989 – 1990           Ján Kekelák

 

 

 

1906 – 1908           Ján Vojtaššák                                                                                                                           1990 – 1991           Blažej Dibdiak

 

 

 

1908 – 1909           František Fehérpataky                                                                                                         1991 – 1991           Jozef Šipoš

 

 

 

1910 – 1914           Karol Machay                                                                                                                          1991 – 1993           Ján Garaj

 

 

 

1914 – 1917           František Gallovič                                                                                                                  1993 – 1995           František Kočibal

 

 

 

1917 – 1917           Florián Fömöter                                                                                                                      1995 – 1997           Jozef Hagovský

 

 

 

1917 – 1919           Ján Málik                                                                                                                                   1997 – 1998           Pavol Vaňovský

 

 

 

1919 – 1920           Peter Matis                                                                                                                               1997 – 2000           Ján Rusnák

 

 

 

1920 – 1923           Valentín Vilkovský                                                                                                                  1998 – 2001           Jaroslav Kaník

 

 

 

1923 – 1927           Andrej Kovalský                                                                                                                       2000 – 2002           Richard Ondáš

 

 

 

1927 – 1930           Ján Balara                                                                                                                                  2001 – 2003           Jozef Kapina

 

 

 

1930 – 1931           Ján Slodička                                                                                                                              2002 – 2002           Jaroslav Rusnák

 

 

 

1933 – 1934           Štefan Zvada                                                                                                                            2002 – 2006           Branislav Kožuch

 

 

 

1934 – 1937           Štefan Šmálik                                                                                                                           2003 – 2004           Miroslav Rožek

 

 

 

1937 – 1939           Florián Janoštin                                                                                                                       2004 – 2006           Jozef Tomaga

 

 

 

1939 – 1939           Mikuláš Fitt                                                                                                                              2006 – 2007           Pavol Jurčaga

 

 

 

1939 – 1940           Ján Prno                                                                                                                                    2006 – 2009           Miroslav Baloga

 

 

 

1940 – 1946           Kornel Brtko                                                                                                                            2007 – 2008           František Fudaly

 

 

 

1946 – 1948           František Žolondek                                                                                                               2008 – 2009           Michal Janiga        

 

 

 

1948 – 1951           Alojz Pirožek                                                                                                                           2009 – 2010           Miloš Labaš

 

 

 

1954 – 1954           Jozef Kožár                                                                                                                              2009 – 2012           Tomáš Pavlikovský

 

 

 

1954 – 1955           Albín Ivák                                                                                                                                2010 – 2011           Ján Grivalský

 

 

 

1955 – 1955           Adolf Hrubec                                                                                                                          2011 – 2014            Peter Pincel

 

 

 

1970 – 1971           František Bugaj                                                                                                                     2012 – 2016            Rastislav Hanečák

 

 

 

1971 – 1971           Anton Tatarko                                                                                                                       2014 – 2016            František Janečko

 

 

 

1971 – 1979           Jozef Kaučiarik                                                                                                                      2016 – 2019            Matúš Oravec

 

 

 

1979 – 1981           Marcel Šiškovič                                                                                                                     2016 – 2020     Martin Zummer

 

 

 

1981 – 1987           Ján Bernolák                                                                                                                          2019 –      Jozef Dobrovič 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   2020 – František Perignát