Pastoračné centrum farnosti Tvrdošín

Služba upratovania

Pravidelné aktivity

Po každom stretnutí skontrolovať!