Služba
Zabezpečenia nákupu

Milí veriaci,

pozývame Vás prejavovať si vzájomne lásku skutkami milosrdenstva v tomto tak ťažkom no milostivom čase pôstu. Všímajme si svojich najbližších

Hľadajme, čo môžeme urobiť pre svojho príbuzného, suseda, priateľa; napríklad formou nákupu potravín, drogérie či liekov alebo inou vhodnou formou. Nezabúdajme na modlitbu, pôst, službu a tiež na hygienické a ochranné prostriedky (rúško, umývanie rúk, vzdialenosť).

Členovia našej farnosti ponúkajú pomoc pre ohrozených ľudí našej farnosti či spoluobčanov formou zabezpečenia nákupu (potraviny, drogéria, lieky) a ich následného privezenia.

Nákupy si sami ohrození farníci/spoluobčania vyberú a zaplatia. Následne bude poskytnutá bezplatná služba nákupu v obchode/lekárni a privezenia nákupu k dverám ohrozených farníkov/spoluobčanov.

Komu pomáhame

Služba je určená prioritne pre ľudí, ktorí

SÚ CHORÍ

chorí alebo vo vyššom veku, žijú sami a nemajú nikoho vo svojom okolí, ktorý by im mohol pomôcť

SÚ NA MATERSKEJ

na materskej “dovolenke” s malými deťmi, ktoré nie je možné nechať samotné

SÚ V KARANTÉNE

Pre karanténu v ktorej musia byť nemôži navštíviť obchod.

Ak viete o takýchto ľuďoch a sami im nemôžete pomôcť, informujte ich o tejto možnosti.  

Prosím nezneužívajte túto službu tí, ktorí môžete ale nechcete ísť nakupovať 
(z dôvodu prehnaného strachu, pohodlnosti a pod.) 

 

službu si možete vybaviť

b

PRACOVNÉ DNI

PONDELOK – PIATOK

Pracujeme (od-do)

8:00 – 10:00

zavolajte nám

0949 137 417

Pridaj sa k nám potrebujeme pomoc

Ak ste niektorí ďalší ochotní zapojiť sa do tejto služby (nákupu a rozvozu), dajte nám vedieť na hore uvedenom telefonnom čísle.