INFORMÁCIE V ČASE PANDÉMIE

Živé vysielanie

Sledujte naživo sväté omše, príhovory našich kňazov a pobožnosti z našej farnosti.

Rozpis sväých omší. 

Streda, Piatok- 18:00

Nedeľa- 9:00

Informácie o dianí vo farnosti

Všetky potrebné informácie o fungovaní farnosti, sv. omšiach a pod.

Pôst a velká noc

Ako prežiť posledné dni pôstneho obdobia a nadchádzajúcu Veľkú Noc v rodinách.

 

Krížová cesta (za) chorých – tu.

Podmienky pre vzbudenie si dokonalej ľútosti – tu.

Liturgia domácej cirkvi pre lepšie prežívanie veĺkonočného Trojdnia – tu.

Pomoc s nákupmi 

Členovia našej farnosti ponúkajú pomoc pre ohrozených ľudí našej farnosti či spoluobčanov formou zabezpečenia nákupu (potraviny, drogéria, lieky) a ich následného privezenia.

Biblické povzbudenia

Krátke zamyslenia a povzbudenia od vdp. Františka Trstenského

Vzkriesenie Lazára. – TU

Zvestovanie pána. – TU

Štvrtá pôstna nedeľa. – TU

Duchovná adopcia počatého dieťaťa

Pridajte sa a pomôžte.