Sv. omše v tomto kostole sú: cez týždeň ráno o 6:15 a večer o 18:30. V sobotu ráno o 7:00. V nedeľu 7:00, 9:00, 11:00, 18:30.

Podrobný program sv. omší v tomto kostole nájdeš vo farských oznamoch.

Sv. omše v gotickom kostole sú dvakrát do roka 1. 11. a 2. 11. 

KOSTOL NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Do dnešnej podoby sa kostol začal stavať 25. 5. 1766. Stavbu dokončili r. 1770. Vysviacka kostola bola v deň Najsvätejšej Trojice 2. júna. Dnes je to trojloďový kostol s neskorobarokovým monumentálnym oltárom. Zásluhu na výstavbe má vtedajší farár Pavol Bernolák (strýko filológa Antona Bernoláka), ktorý bol rodákom zo Slanice. Ako farár pôsobil v Tvrdošíne v r. 1755-1796. Kostol potom vymaľoval Karol Mayer, tvrdošínsky maliar, ktorý svoje maľby signoval monogramom C. M. Ďalšie maľovanie kostola sa uskutočnilo v roku 1929. V roku 1900 po veľkom požiari kostola bola prestavaná aj veža, ktorá predtým bola cibuľovitého tvaru. Z rokov 1760 pochádza tiež farská budova vrátane pieskovcových ležiacich levov, ktoré boli umiestnené na vchodovej bráne. Dnes sú umiestnené pri kostole pred sakristiou. Z 2. polovice 18. storočia pochádza výklenok (nika) nad vchodom do sakristie s rodovou plastikou sv. Floriána. Taktiež z konca 18. storočia sú pieskovcové sochy svätého Jána Nepomuckého a Mariánsky stĺp. Sú umiestnené na nádvorí kostola zo severnej strany. Je to kamenárska práca z dielne rodiny Bielopotockých z Oravského Bieleho Potoka.

DREVENÝ GOTICKÝ KOSTOL VŠETKÝCH SVÄTÝCH

 

Kostol Všetkých svätých v cintoríne pochádza z konca 15. storočia a v 17. storočí bol prestavaný do renesančného slohu. Je najstaršou zachovalou stavebnou pamiatkou mesta Tvrdošín. V interiéri sa nachádza renesančná kazateľnica z roku 1654 s postavami evanjelistov, dominantou kostola je barokový oltár z konca 17. storočia maľby apoštolov ďalej môžem v kostole obdivovať okrem niektorých významných malieb ako je napríklad maľba sv. Juraja aj mnoho iných prekrásnych diel. Kostol bol v roku 1993  rekonštruovaný a reštaurovaný.

Kostolík je ocenený organizáciou Európa Nostra. Keďže je zasvätený všetkým svätým, v tento deň každoročne v ňom slávime liturgickú slávnosť. 

 

 

KOSTOL SV. ANNY V MEDVEDZÍ

V mestskej časti Medvedzie sa nachádza kostol sv. Anny. Tento kostol si veriaci z Medvedzia postavili v roku 1923. Kostol je jedinečný svojím neelektrickým zvonom ktorý sa používa do dnešnej doby.

 

Sv. omša v tomto kostole je:  Pondelok – 17:30 h. 

 

 

 

 

KOSTOL SV. CYRILA A METODA

Vo filiálke Štefanov nad Oravou je z roku 1780 kaplnka zasvätená Navštíveniu Panny Márie. Keďže priestorovo bola táto kaplnka malá, veriaci si postavili v roku 1940 nový kostol. Nový kostol (na obrázku) bol do roku 1972 zasvätený Navštíveniu Panny Márie. Od roku 1972 má kostol zmenené patrocínium a teraz je zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi. Kostol bol renovovaný a bola k nemu pristavená veža. 

Sv. omše v tomto kostole sú: Utorok – 17:30 h. Štvrtok – 17:30 h. Sobota – 17:30 h. Nedeľa – 9:30 h.

KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

V mestskej častí Krásna Hôrka sa nachádza kostol Božského Srdca Ježišovho. Kostol stojí pri hlavnej ceste na začiatku Krásnej Hôrky. Bol postavený v roku 1890.

Sv. omše v tomto kostole sú: Streda – 17:30 h. Piatok – 17:30 h.

 

 

KAPLNKA POVÝŠENIA SV. KRÍŽA

Vo farnosti Tvrdošín pôsobí aj komunita sestier Dominikánok. V ich priestoroch sa nachádza kaplnka Povýšenia sv. kríža, ktorú požehnal spišský diecézny biskup Mons. František Tondra 17. Apríla 2004. 

KAPLNKA V ZŠ Š. ŠMÁLIKA

Vo farnosti Tvrdošín je zriadená a pôsobí cirkevná ZŠ Štefana Šmálika. V jej priestoroch sa nachádza Kaplnka Nepoškvrneného Počatia Panny Márie.

Sv. omša v tejto kaplnke je:  Utorok – 7:00 h. (iba počas školského roka).