Členovia farskej pastoračnej rady

Tvrdošín

 František Reguly, farár – predseda

 1. Taraj Edmund ml.
 2. Kuľkovský Anton
 3. Vajduliaková Alena
 4. Šrobová Dáša
 5. Hutirová Alžbeta
 6. Paliderová Marta
 7. Benčíková Anna
 8. Paulíny Róbert
 9. Puchľová Renáta
 10. Michalica Anton
 11. Oravec Matúš, kaplán

Členovia hospodárskej rady farnosti

Tvrdošín

 1. Taraj Edmund
 2. Kmeň Milan
 3. Habovštiak Marek
 4. Šoltés Dušan
 5. Ujmiak Peter
 6. Lajmon Roman
 7. Žuffa Jaroslav
 8. Gloneková Eva
 9. Jaroš Michal

Členovia hospodárskej rady farnosti

Štefanov nad Oravou

 1. Kuloštiak Pavol       
 2. Orčík Cyril
 3. Puchlová Renáta
 4. Števaňák Peter 
 5. Veselovská Oľga

 

 

Stanovy  hospodárskej rady farnosti

Stanovy  pastoračnej rady farnosti