Členovia farskej pastoračnej rady Tvrdošín

Členovia hospodárskej rady farnosti Tvrdošín

Členovia hospodárskej rady farnosti Štefanov n. Oravou

 František Reguly, farár – predseda

 1. Taraj Edmund ml.
 2. Kuľkovský Anton
 3. Vajduliaková Alena
 4. Šrobová Dáša
 5. Hutirová Alžbeta
 6. Paliderová Marta
 7. Benčíková Anna
 8. Paulíny Róbert
 9. Puchľová Renáta
 10. Michalica Anton
 11. Oravec Matúš, kaplán
 1. Taraj Edmund
 2. Kmeň Milan
 3. Habovštiak Marek
 4. Šoltés Dušan
 5. Ujmiak Peter
 6. Lajmon Roman
 7. Žuffa Jaroslav
 8. Gloneková Eva
 9. Jaroš Michal

1. Kuloštiak Pavol       

2. Orčík Cyril

3. Puchlová Renáta

4. Števaňák Peter 

5. Veselovská Oľga

 

 

Stanovy  hospodárskej rady farnosti

Stanovy  pastoračnej rady farnosti