Členovia farskej pastoračnej rady Tvrdošín 2017 -2022

František Reguly, farár – predseda

 1. Taraj Edmund ml.
 2. Kuľkovský Anton
 3. Vajduliaková Alena
 4. Šrobová Dáša
 5. Hutirová Alžbeta
 6. Paliderová Marta
 7. Benčíková Anna
 8. Paulíny Róbert
 9. Puchľová Renáta
 10. Michalica Anton
 11. Viola Gazdíková
 12. Milan Kmeň
 13. Júlia Habovštiaková
 14. Sr. Daniela
 15. Pavol Kuloštiak
 16. František Perignát

Členovia hospodárskej rady farnosti Tvrdošín 2027-2022

 1. František Reguly, farár – predseda
 2. Taraj Edmund
 3. Kmeň Milan
 4. Habovštiak Marek
 5. Šoltés Dušan
 6. Ujmiak Peter
 7. Lajmon Roman
 8. Žuffa Jaroslav
 9. Gloneková Eva
 10. Jaroš Michal
 11. Pavol Kuloštiak
 12. Cyril Orčík
 13. Renáta Puchlová
 14. Peter Števaňák
 15. Oľga Veselovská

Voľby do  Farskej hospodárskej a pastoračnej rady 2022

Po uplynutí mandátu členov HRF a FPR sa v našej farnosti uskutočnia nové voľby. V nedeľu 25.09.2022 pri všetkých sv. omšiach si naši farníci, ktorí k tomuto dátumu dovŕšia 18 rokov, budú môcť vziať volebný lístok.

     Na jednej strane bude možné hlasovať za členov HRF: Volebný lístok bude čistý a budete môcť napísať meno a priezvisko 5 kandidátov. HRF bude mať 15 členov z toho 8 volených a 7 menovaných.

     Na druhej strane volebného lístka bude možné hlasovať za členov FPR zakrúžkovaním navrhnutých alebo doplnením vlastných kandidátov spolu 8. FPR bude mať 21 členov z toho 11 volených a 10 menovaných.

     Vyplnené lístky sa budú odovzdávať nasledujúcu nedeľu 02.10.2022 do pripravených schránok pri všetkých sv. omšiach, ktoré potom určení členovia komisie spočítajú a nasledujúcu nedeľu 09.10.2022 sa zverejnia.

Konajme zodpovedne a zároveň staňme sa každý živou ratolesťou našej Cirkvi odpovedajúc Ježišovi, ktorý za mňa obetoval život, na otázku: „A ČO MI PONÚKNEŠ TY?

 

Stanovy  hospodárskej rady

Stanovy  pastoračnej rady