Meno: Heslo:Dobrá novina

Pod mottom „Podajme ruku deťom“ sa vo vianočnom období vydávajú skupinky detí ohlasovať radostnú zvesť o narodení Pána v mestách a dedinách na celom Slovensku a stávajú sa tak poslami nádeje. Aj v našej farnosti sa malý koledníci vybrali do ulíc nášho mesta, aby rozšírili túto radostnú zvesť a koledníckou zbierkou pomohli podporiť život v Afrike. Úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste ich do svojich príbytkov prijali a tak prispeli na rozvoj projektov v afrických krajinách.


obrazok    obrazok    obrazok    obrazok    obrazok   


album