Meno: Heslo:

Erkársky tábor na Ústí nad Priehradou

V dňoch 5 – 11.7. 2009 pripravili eRkari pre deti detský letný tábor ktorý sa uskutočnil v peknom prostredí Oravského centra mládeže na Ústi. Tábora sa zúčastnilo 45 detí a 10 vedúcich. Deti sa ocitli na opustenom ostrove farebnonožcov a ak sa chceli dostať domov museli celý týždeň plniť zaujímavé úlohy...


obrazok     obrazok     obrazok     obrazok     obrazok    

obrazok     obrazok     obrazok     obrazok     obrazok    

obrazok     obrazok     obrazok     obrazok     obrazok    

obrazok     obrazok     obrazok     obrazok     obrazok