Meno: Heslo:

Dobrá novina

V dňoch 26. a 27. 12. 2010 sa v našej farnosti vybrali do rodín koledovať naši eRkári s cieľom ohlásiť radostnú zvesť o narodení Pána pod záštitou Dobrej noviny. Ide o kolednícku zbierku, ktorá podporuje rozvojové projekty v afrických krajinách (viac informácií o Dobrej Novine na www.dobranovina.sk)

Na tohtoročnom v poradí 16. ročníku Dobrej Noviny sa zúčastnilo približne 40 detí a 15 mladých z farnosti, ktorí koledovali v piatich skupinách po jednotlivých častiach mesta Tvrdošín. Skupina, ktorá koledovala v Starom Medvedzí zavŕšila kolednícku akciu koledovaním vo filiálke Štefanov nad Oravou na druhý deň (27. 12. 2011). Vo farnosti, vrátane spomínanej filiálky sme vyzbierali spolu 1950 eur. Všetkým, ktorí nás prijali vo svojich domácnostiach ďakujeme za ich milé prijatie a pohostinnosť a samozrejme aj za finančný príspevok.

Úžasné je vidieť ako to, čo robíme v rámci Dobrej noviny, prináša radosť ľuďom nielen v ďalekej Afrike, ale aj priamo tu v našich domovoch. Je to radosť navštívených rodín, ale aj radosť samotných koledníkov. Týmto sa tak každoročne napĺňa posolstvo Vianoc – radosť z narodenia Ježiša Krista.


obrazok     obrazok     obrazok     obrazok    

obrazok     obrazok     obrazok     obrazok