Meno: Heslo:

Dobrá novina

V dňoch 26. a 28. 12. 2011 sa v našej farnosti opäť vybrali do rodín koledovať naši eRkári s cieľom ohlásiť radostnú zvesť o narodení Pána pod záštitou Dobrej noviny. Ide o finančnú zbierku, ktorá podporuje rozvojové projekty v afrických krajinách (pre viac informácií o podporovaných projektoch kliknite na: www.dobranovina.sk)

Na tohtoročnom v poradí 17. ročníku Dobrej Noviny sa zúčastnilo približne 45 detí a 18 mladých z farnosti, ktorí koledovali v štyroch skupinkách po jednotlivých častiach mesta Tvrdošín. Skupina, ktorá koledovala v Starom Medvedzí zavŕšila kolednícku akciu koledovaním vo filiálke Štefanov nad Oravou dňa 28. 12. 2011. Vo farnosti, vrátane spomínanej filiálky sme vyzbierali spolu 2130 eur. Všetkým, ktorí nás prijali vo svojich domácnostiach ďakujeme za ich milé prijatie a pohostinnosť a samozrejme aj za finančný príspevok.

Úžasné je vidieť ako to, čo robíme v rámci Dobrej noviny, prináša radosť ľuďom nielen v ďalekej Afrike, ale aj priamo tu v našich domovoch. Je to radosť navštívených rodín, ale aj radosť samotných koledníkov. Týmto sa tak každoročne napĺňa posolstvo Vianoc – radosť z narodenia Ježiša Krista.