Meno: Heslo:

Prímestský tábor

Ani tohtoročné prázdniny sa v Tvrdošíne nezaobišli bez Prímestského tábora. S deťmi sme Strávili tri horúce slnečné dni. V pondelok sme putovali k Hubertovmu prameňu v Tvrdošíne. Počas cesty sme zdolávali prekážky v podobe stanovíšť. V utorok sme sa zabavili v Komunitnom centre v Ústí nad priehradou. V stredu sme spoznávali minulosť v Skanzene Oravskej dediny v Zuberci. Každý deň sme ukončili spoločnou svätou Omšou vo farskom kostole v Tvrdošíne. Deťom sa okrem mnohých animátorov venovali aj pán kaplán Peter a pán kaplán Rasťo. Všetkým deťom, animátorom, kňazom a všetkým, ktorí a zapojili, ďakujeme za účasť a skvelú atmosféru a tešíme sa na vás o rok. eRko