Meno: Heslo:

Tvorivé dielne

Tvorive dielne: Nedeľa 1.júla 2012 sa niesla v znamení 8. ročníka "Tvorivých dielní", ktoré sa aj vďaka peknému počasiu tradične uskutočnili na Trojičnom námestí a to vo forme trinástich tvorivých stanovíšť s originálnymi názvami svetových metropol. Na nich sa deti aktívne zapájali do rôznych činností, z ktorých si zároveň odniesli domov vlastnoručne zhotovený výrobok, objekt, či obrázok. Po šiestich absolvovaných stanovištiach sa mohli deti občerstviť palacinkou, ktorú si vlastnoručne vyzdobili a naplnili. Napokon po absolvovaní všetkých stanovíšť deti tvorili spoločnú účastnícku reťaz a mohli sa zapojiť do rôznych súťaží a eRkotancov.
Za tento požehnaný čas chceme poďakovať hlavne nášmu Nebeskému otcovi. No veľké ďakujem patrí aj mestu Tvrdošín a rímsko-katolíckemu farskému úradu Tvrdošín za finančnú podporu akcie a dobrovoľníkom z organizácií: eRko-HKSD, OZ- misia mladých, ktorí si našli čas a pomohli pri realizovaní jednotlivých dielní a stanovíšť.