Meno: Heslo:

Detský bál radosti

Nedeľa 2. februára sa niesla v radosti zo sviatku Obetovania Pána v chráme, ale aj z toho, čo všetko od Neho máme. "Skáčte, behajte, kričte, len nehrešte", takto privítal pán kaplán Rasťo deti na bále, na ktorom sa tancovalo, súťažilo i vyhrávalo. Naši bohoslovci nám predstavili život v seminári cez zaujímavú a pestrú prezentáciu. V rodinnej atmosfére a radostnej nálade sme spoločný večer trávili, ďakujeme všetkým, ktorí nám toto podujatie pripravili, vyzdobili, podporili...