Meno: Heslo:

Diakonská vysviacka

"Potom vystúpil na vrch a povolal k sebe tých, ktorých sám chcel a oni prišli k nemu. (Mk3,13)"

Vo štvrtok 17. júna o 15:00, v Katedrále svätého Martina v Spišskej Kapitule, prijal vkladaním rúk a modlitbou otca biskupa Mons. Františka Tondru diakonskú vysviacku náš rodák Martin Taraj. Spolu s ním bolo vysvätených osem nových diakonov, ktorých otec biskup rozposlal do viníc Pánových a povzbudil k tejto službe. Sme radi a vďační, že máme vo farnosti nového služobníka - čo sme mnohí prejavili aj účasťou na tejto slávnosti, tiež obetami, ktoré mnohí prinášajú a priniesli aj tí, ktorým sa po ceste pokazil autobus, modlitbami... Sprevádzajme ich svojou duchovnou podporou naďalej!obrazok    obrazok    obrazok    obrazok    obrazok   

obrazok    obrazok    obrazok    obrazok    obrazok