Meno: Heslo:

Požehnanie rodín a príbytkov


V našich krajoch sa oddáva koná spravidla na sviatok Zjavenia Pána alebo v dňoch blízko tohto sviatku pastoračná návšteva rodín, pri ktorej sa požehná dom a rodina a na dvere sa napíše bežný rok a začiatočné písmená troch mudrcov, ktorí prišli z východu do Betlehema pokloniť sa Pánovi. Takéto požehnanie bolo i v našej farnosti (tento rok v Krásnej Hôrke a vo filiálke Štefanov). V modlitbe požehnania sme prosili o to, aby naše rodiny žili vo svornosti a láske a aby ich členovia - ako domáca cirkev - prinášali duchovné obete: zlato lásky, myrhu utrpenia a kadidlo modlitby.

obrazok    obrazok