Meno: Heslo:

Prijímanie sviatosti krstu a birmovania v Dome sociálnych služieb"Všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli." (Gal 3,27)

Prvá sviatosť - sviatosť krstu - je bránou k ostatným sviatostiam, bránou do života a Božieho kráľovstva. Kristus ho určil pre všetkých, aby mali večný život.
Uvedomujúc si tieto slová sa táto brána do života otvorila v stredu, 17. marca 2010, pre 17 mladých mužov, ktorí žijú v Dome sociálnych služieb v Tvrdošíne. V tento deň boli nielen pokrstení, ale prijali i sviatosť birmovania. Krstom sa začlenili do Cirkvi ako nové Božie deti a sviatosťou birmovania dostali do duše nezmazateľný znak - pečať Ducha Svätého. Vysluhovateľom týchto sviatostí bol pán farár Ján Marhefka, ktorý na vyslúženie sviatosti birmovania mal súhlas od otca biskupa Františka.
Počas slávnosti sa nedalo nevybadať veľkú radosť na tvárach týchto chlapcov, ktorých na prijatie sviatostí veľmi ochotne a obetavo pripravovala pani katechétka Potašová, za čo jej aj touto cestou patrí veľká vďaka.
Po skončení slávnosti nasledovalo agapé, počas ktorého títo "noví kresťania" ukázali svoje talenty v spontánne sa odvíjajúcom kultúrnom programe. Dominantný bol spev, ale svoje miesto si našli aj tí, ktorí zahrali na klávesoch alebo gitare.
Veríme, že tak ako sa chlapci nebáli svedčiť o svojich veľkých talentoch, tak budú odvážni aj pri vyznávaní Krista v prostredí, v ktorom žijú. Napokon o ňom svedčia i tým, že ich môžeme vídavať vo farskom kostole na svätých omšiach, a to aj pri oltári.
Ďakujme teda, že máme týchto chlapcov medzi nami a vo svojich modlitbách nezabúdajme ani na nich.


obrazok    obrazok    obrazok    obrazok

obrazok    obrazok    obrazok