Meno: Heslo:

Ružencové bratstvo - duchovná obnova

Dňa 10. januára 2010 sa uskutočnila duchovná obnova Ružencového bratstva (RB) vo farnosti Tvrdošín. Viedol ju otec Šimon Tyrol, promótor pre ružencové bratstvá. V homílii na sv. omši, ktorú celebroval, poukázal, že práve dnešná nedeľa Krstu Krista Kráľa, je spojená s prvým tajomstvom svetla, ktoré sa členovia RB modlia. Vysvetlil nám že ruženec je kontemplácia Božieho slova – Ježiša Krista.

Modliť sa ruženec v ružencovom bratstve znamená rozhodnutie - dovoliť zvlažovať svoje srdce rosou Božej milosti. V krátkosti nás oboznámil s takmer 800 ročnou tradíciou sv. ruženca, so sv. Dominikom, ktorého spolu s ružencovou Pannou Máriou máme na bočnom oltári. Celá homília, ktorá mala veľkú duchovnú hĺbku, bola povedaná jednoduchou, zrozumiteľnou rečou. Počas prednášky, ktorá bola popoludní, sme rozjímali nad Sv. Písmom Lk 7, 11-17. Potom nás otec Šimon oboznámil so stanovami ružencového bratstva.

Za duchovne prežitú nedeľu sa chcem poďakovať všetkým, ktorí k tomu prispeli: otcovi Šimonoví , pánu farárovi, sestričkám dominikánkam a sestrám z ružencového bratstva.
Mária Grobarčíková


obrazok    obrazok    obrazok    obrazok    obrazok   

obrazok    obrazok    obrazok    obrazok    obrazok