Meno: Heslo:

Sviatosť birmovania

„Dominika, Ján, Peter,... prijmi znak Ducha Svätého. Amen.“ Tieto výzvy a odpovede zazneli 29. mája 2011 vo farskom kostole 224-krát. Presne toľkí totiž prijali sviatosť birmovania – sviatosť kresťanskej dospelosti z rúk otca biskupa Mons. Andreja Imricha. Touto slávnosťou zavŕšili títo mladí ľudia ročnú prípravu. Stali sa z nich kresťania, ktorých Ježiš Kristus označil pečaťou svojho Ducha a obdaril ich mocou z výsosti, aby boli jeho svedkami. V tejto neľahkej úlohe im majú byť veľkými a účinnými pomocníkmi dary Ducha Svätého.
A tak im všetkým touto cestou prajeme, aby boli verní záväzkom, ktoré na seba vzali prijatím sviatosti birmovania, a takisto aby boli vernými svedkami, že skutočne patria Kristovi.

obrazok    obrazok    obrazok    obrazok    obrazok   

obrazok    obrazok    obrazok    obrazok    obrazok   

obrazok    obrazok    obrazok    obrazok    obrazok   

obrazok    obrazok    obrazok