Meno: Heslo:

Diakonská vysviacka

"Veď nie seba hlásame, ale Ježiša Krista, Pána; my sme len vaši služobníci pre Ježiša. (2Kor 4,5)"

Vo štvrtok 16. júna o 15:00, v Katedrále svätého Martina v Spišskej Kapitule, prijal vkladaním rúk a modlitbou otca biskupa Mons. Františka Tondru diakonskú vysviacku náš rodák Patrik Taraj. Otec biskup povzbudil osem nových diakonov k obetavej a láskavej službe, vytrvalej modlitbe a horlivosti. Je to úžasný dar pre našu farnosť a sme vďační Nebeskému Otcovi za toto požehnanie. Sprevádzajme mladých služobníkov oltára svojími modlitbami, obetami, aby vytrvali na ceste, ktorú im určil Pán.obrazok    obrazok    obrazok    obrazok    obrazok   

obrazok    obrazok    obrazok    obrazok    obrazok   

obrazok    obrazok    obrazok