Meno: Heslo:

Kňazská vysviackaV sobotu 18. júna 2011 Mons. František Tondra, spišský biskup, vysvätil 9 novokňazov spišskej diecézy, medzi ktorými bol aj náš Martin Taraj. Je to veľká radosť pre nás všetkých a nemsierny dar- že z našej farnosti si Pán povolal do služby nového kňaza. Buď Bohu chvála a vďaka za nesmierne milosti, ktorých sa nám v tieto dni dostáva, za radosť, ktorú naša farnosť môže v tieto dni preživať a tešiť sa z nového diakona, z nového kňaza! Bože, buď zvelebný!

Vďaka a úcta patrí tiež rodičom, ktorí vychovali služobníkov oltára pre Katolícku Cirkev. Nech ich Pán požehnáva a bohato odmení tu i vo večnosti. A my všetci pamätajme na našich kňazov v modlitbách, aby sa stávali vernými svedkami Kristovho evanjelia a slovom i príkladom prispievali k vzrastu Kristovho kráľovstva.obrazok    obrazok    obrazok    obrazok    obrazok   

obrazok    obrazok    obrazok    obrazok    obrazok   

obrazok    obrazok    obrazok    obrazok    obrazok