Meno: Heslo:

Odpustová slávnosť Najsvätejšej TrojiceV nedeľu 19. júna 2011 sme prežívali slávnosť Nasjvätejšej Trojice odpustovou svätou omšou a zvlášť primičnou svätou omšou nášho novokňaza Martina Taraja. Bola to pre nán mimoriadna nedeľa - keďže v našej farnosti sme slávili slávnosť - odpust, radosť z nového diakona, radosť z nového kňaza...

Ako kresťania často začíname naše modlitby aktom náboženského vyznania. Povieme: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého." Aký význam však majú pre nás tieto slová, na čo myslíme keď ich odriekame? Koľkí z nás pripustia, že majú osobný, láskyplný vzťah s Bohom, ktorý je Otec, Syn a Duch Svätý?

Druhý vatikánsky koncil sa vo svojej konštitúcii Lumen gentium vracia k patristickému trojičnému obrazu Cirkvi podľa sv. Cypriána, sv. Augustína a sv. Jána Damaského: „Cirkev je ľud zjednotený pôsobením jednoty Otca i Syna, i Ducha Svätého.“ Trojica je potom najlepším modelom ekumenizmu, vzťahov vnútri Cirkvi, vzťahov medzi spoločenstvami vo farnosti či vzťahov medzi otcom farnosti a jeho deťmi, ktorí v jednote lásky rodia nový duchovný život. Trojjedinný Boh nás pozýva vstúpiť do sveta vzťahov a nechať sa nimi preniknúť. Kresťan sa odlišuje od ostatných ľudí živým vzťahom k Bohu, Otcovi, Synovi i Duchu Svätému, žije zo vzťahu k Najsvätejšej Trojici a smeruje k životu naplnenému vzťahmi lásky k druhým.obrazok    obrazok    obrazok    obrazok