Meno: Heslo:

Koncert učiteľov

V nedeľu 1. mája 2011 sa celý svet tešil z beatifikácie svätého otca pápeža Jána Pavla II. Učitelia základných umeleckých škôl si pri tejto príležitosti pripravili koncert venovaný práve tejto významnej osobnosti. Počas koncertu zazneli skladby od rôznych autorov a prezentáciou - zo života svätého otca, sme sa mohli zamyslieť nad jeho veľkosťou a poslaním.

Modlitba o dosiahnutie milostí na príhovor Božieho služobníka pápeža Jána Pavla II.

Ó, Najsvätejšia Trojica,
ďakujeme ti, že si dala Cirkvi milosť daru pápeža Jána Pavla II.,
ďakujeme ti za nežnosť tvojej otcovskej lásky,
za slávu Kristovho kríža,
za žiaru Ducha Svätého, ktorá cez neho prežaruje.
S dôverou v tvoje nekonečne milosrdenstvo
a na materinský prihovor Panny Márie,
nám poskytol živý obraz Ježiša, dobrého pastiera,
a ukázal nám,
že svätosť je potrebným rozmerom kresťanského života
a cestou dosiahnutia večného spoločenstva s tebou.
Daj nám na jeho príhovor
a podľa tvojej svätej vôle milosti, o ktoré žiadame
s nádejou, že bude čoskoro pripočítaný medzi tvojich svätých.
Amen.


obrazok    obrazok    obrazok    obrazok    obrazok   

obrazok    obrazok    obrazok    obrazok