Meno: Heslo:

Slávnosť birmovania

V nedeľu 10. júna 2012 prijalo sviatosť birmovania 221 našich birmovancov. Otec biskup Andrej Imrich povzbudil všetkých k pevnej viere a pripomenul ake dôležité je prvé Božie prikázanie. "Ak nepadneš na kolená pre Pánom Bohom, môže sa stať, že padneš na kolená pred týmto svetom. Prikázanie vraví - Ja som Pán Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov. Horoskopy, amulety, maskoty... aby sme im nepodľahli, potrebujeme mať pevnú vieru a čisté svedomie.. Buďte statoční, odvážni a smelí!" Birmovancom prajeme veľa síl a odvahy svedčiť o živej a radostnej viere!