Meno: Heslo:

Jubileum kňazov

Na štvrtok 21. júna 2012 pripadlo presne 15 rokov od vysviacky kňazov, ktorých v našom chráme svätil otec biskup Andrej Imrich. Svätou omšou a adoráciou si pripomenuli veľkosť kňazského povolania a tiež vzdávaním vďaky za tento dar kňazstva. Otec biskup jubilantom zablahoželal a povzbudil, aby boli vnímavý na humánny pluralizmus a do svojej kňazskej služby vedeli vyberať pravé hodnoty. Určite bolo milé stretnúť sa po 15 rokoch a aj pre nás zaspomínať na čas mimoriadnej vysviacky - u nás v Tvrdošíne - 21. júna 1997. Boli to práve títo kňazi - František Trstenský, Martin Jurči, Ján Rusnák, Dušan Kubica, Peter Žofiak, Pavol Vaňovský, ktorí prišli na túto slávnosť. Spolu s nimi boli u nás vysvätení ešte dvaja - Jaroslav Majda a Ján Polták. Modlime sa za kňazov, aby boli vernými a dobrými správcami Kristových tajomstiev!

1997

obrazok    obrazok   

2012