Meno: Heslo:

Odpustová slávnosť Najsvätejšej Trojice

V nedeľu 3. júna 2012 sme v našej farnosti slávili odpustovú slávnosť Najsvätejšej Trojice, ktorú celebroval Peter Nákačka, riaditeľ biblického diela vo Svite. Povzbudil nás Božím Slovom a pripomenul ako máme pracovať aj my na "trojíčnom živote" - aký je rozdiel medzi používaním slov MOJE a NAŠE, aký je úžasný Boh jednotný v troch osobách...