Meno: Heslo:

Na kňazskej vysviacke

V sobotu 16. júna 2012 prijal kňazské svätenie z rúk otca biskupa Štefana Sečku, náš diakon Patrik Taraj. Tešíme sa, že do Pánovej vinice pribudne spolu s Patrikom osem nových kňazov. "Sedem diakonov, osem kňazov - to by už mal byť dobrý záber vo vinici...", vyjadril svoju radosť o.biskup. Na ceste kňazského povolania im prajeme, aby boli dobrými a svätými kňazmi, nech ich Pán požehnáva a dá im vždy odvahu svedčiť o Jeho dobrote a láske!