Meno: Heslo:

V dobrom i zlom

V národnom týždni manželstva (od 11.2 do 17.2) sme vytvorili možnosť pre manželov obnoviť si svoje manželské sľuby vo svätej omši, tiež pomodliť za svoje manželstvo pri Adorácii a zymslieť sa nad manžleksým sľubom a vernosťou pri filme s názvom V dobrom i zlom.
"Láska chodí mnohými cestami, vernosť len jedinou. Vernosť nie je slabosť!"
A tak všetkým manželom prajeme veľa síl a lásky k plneniu manželského sľubu a radosť z jeho naplnenia.