Meno: Heslo:

Massimo Pazzini

V rámci ROKU VIERY v našej farnosti prebiehajú stretnutia s biblistom Františkom Trstenským, ktorý k nám po 4 krát zavítal s profesorom Massimom Pazzinim - františkán, kňaz, profesor biblika, pochádzajúci z Taliansky, ktorý 30 rokov žijúci v Jeruzaleme. Spolu s ním sme slávili nedeľnú svätú omšu a popoludní na prednáške nás oboznámil o situácii a živote vo Svätej zemi, v ktorej práve oni - františkáni - majú na starosť mnohé baziliky vo Svätej zemi a tiež kresťanov, o ktorých sa starajú nielen po duchovnej stránke... Sme radi, že sme mali možnosť stretnuť sa s týmto vzácnym človekom a vyprosujeme mu hojnosť požehnania a sily do ďalšej jeho náročnej služby.