Meno: Heslo:

Farský ples

"Chváľte Pána tancom, na bubne a na citare..." V sobotu 12.1.2013 sa v našej farnosti konal farský ples, na ktorý sa prišli zabaviť naše spoločenstvá a tiež mladí zo Štefanova. Deti si prišli na svoje pri súťažiach,

ktoré pre nich pripravili erkári,
program spestrili brejkári,
spoločenskými tancami ples otvorili mladí z Námestova
a s kapustničkou sa pán farár krútil kolo stola.
Ani naši mladí nedali nám oči zaprieť,
keď vystúpili ako svetelná spleť,
tiež bohatá tombola,
vylákala mnohých zpoza stola.
Nad ránom ešte harmonika znela,
hlasifky sa rozcvičili a hybaj do kostola!
Za úžasnú atmosféru a spoločenstvo rodinné
ďakujeme veľmi pekne, snáď sa o rok zídeme! :o)