Meno: Heslo:

2. prednáška: Mojžiš - prostredník medzi Bohom a ľuďmi

V rámci ROKU VIERY a roku sv. Cyrila a Metoda máme možnosť v našej farnosti raz v mesiaci prehĺbiť a upevniť našu vieru počas prednášok na biblické témy. Prednášateľom je Doc. František Trstenský. Prvá téma, ktorú sme mali v nedeľu 10. februára 2013, hovoril o Mojžišovi - prostredníkovi medzi Bohom a ľuďmi. Ďalšia prednáška bude v nedeľu 10. marca.