Meno: Heslo:

Diecézna cyrilometodská súťaž

Diecézny školský úrad v Žiline vyhlásil ešte koncom roka 2011 súťaž „Poznajme patrónov Žilinskej diecézy a spolupatrónov Európy sv. Cyrila a Metoda“ pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. Cieľom súťaže bolo získať nové vedomosti o vierozvestcoch, vytvoriť si k nim osobný vzťah, motivovať mladých ľudí k životu s Kristom a vytvoriť začiatok tradície putovania po stopách sv. Cyrila a Metoda.

Do súťaže sa zapojilo 15 základných a stredných škôl, celkovo vyše 200 žiakov spolu so svojimi učiteľmi. Absolútnym víťazom súťaže sa stala Spojená škola (SPŠ I. G. a OA) Tvrdošín. Ich súťažná skupina niesla meno Sv. Gorazd a bola zložená s 15 žiakov, štyroch učiteľov (Dr. Zimanová, Ing. Hucková, Ing. Hanuľák a Dr. Škuligová) a pána farára vdp- Marhefku z Tvrdošína. Tri najlepšie súťažné skupiny získali prvú cenu: pútnický zájazd do Ríma k hrobu sv. Cyrila. Okrem Spojenej školy Tvrodšín to boli Spojená škola sv. Jána Bosca Nová Dubnica a Katolícka spojená škola Rajec.


Cyrilometodská súťaž
-doc