Meno: Heslo:

Odpustová slávnosť Cirkevnej školy

Krásny sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie si zvlášť uctievajú žiaci a zamestnanci našej cirkevnej školy, v ktorej je zasvätená kaplnka tomuto tajomstvu. Tento rok bol výnimočný bohatým programom v škole a tiež slávnostnou svätou omšou vo farskom kostole. Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás!